Ik ben Erica: mensen en artificiële intelligentie

Ik ben Erica: de psychologie van veranderkracht is een populairwetenschappelijk boek dat vragen stelt en handreikingen doet aangaande de menselijke rol bij verandering ten opzichte van artificiële intelligentie. Erica, een Japanse meisjesrobot, kreeg software ingebouwd waardoor zij in staat is onafhankelijk te denken en te handelen. Dit experiment staat niet op zichzelf, de ontwikkelingen op  dit terrein zijn niet meer te stuiten. Als je dat al zou willen natuurlijk.

Continue reading