Cart 0

Branding? Een boek. Want boeken zijn een aansprekende en overtuigende vorm van communicatie. Boeken geven vindbaarheid, bekendheid en autoriteit. Ze bieden informatie, creëren goodwill en raken de lezer in de onderbuik. Boeken zijn zowel commercie als kunst. Fysiek, blijvend en met een groot bereik. Met boeken bouw je aan merkvertrouwen: als organisatie én als professional.

Uitgeverij Kompas publiceert boeken met een maatschappelijke relevantie. Ook adviseren en begeleiden wij bij zelfpublicaties. Hierbij kunnen wij doorverwijzen naar collega-uitgevers. Wij verzorgen redactie, vormgeving, ISBN-registratie, drukwerk, e-bookconversie, promotie, verkoop en verspreiding. Wij werken volgens een vooraf overeengekomen planning, tegen een vooraf vastgesteld tarief.

Uitgeverij Kompas laat zich adviseren door Theo van Meijel. Van Meijel was onder andere interim manager Jongbloed Juridische Boekhandel, formuledirecteur zakelijke markt Selexyz Zakelijk, directeur Selexyz Broese, directeur Selexyz Scheltema, interimdirecteur Boekhandel Scholtens en managing director Martinus Nijhoff International.

Wil je meer weten over het boekenvak? Bestel Boekenpaleizen of luchtkasteel. Of lees alvast een boekfragment.

 

 

Het boekhandelsgilde

 

CB

CB (voorheen het Centraal Boekhuis) is boekendistributeur en eigendom

van twee zowel samenwerkende als concurrerende partijen:

de boekhandels en de uitgeverijen. Sinds 1973, ook het jaar van de

verhuizing van Amsterdam naar Culemborg, is het een besloten

vennootschap. De certificaten van aandelen liggen bij de Coöperatie

Boekenvak, de ‘economisch rechthebbende tot de aandelen’ en

daarmee tot de winst. De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) en

de Coöperatie Boeken Uitgevers Groepen (Coöp BUG) zijn tegenwoordig

de twee enige leden van de Coöperatie Boekenvak.

 

COÖP BUG

De Groep Algemene Uitgevers, GAU, vertegenwoordigt de belangen

van de boekenuitgevers van literatuur, kinderboeken en non-fictie.

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) is er voor de educatieve

uitgeverijen. De Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW)

– sinds 2012 heet ze Media voor Vak & Wetenschap (MVW) –

staat voor, inderdaad, de wetenschappelijke tak. GAU, GEU en

UVW richtten in 2010 de Coöp BUG op: de Coöperatie Boeken

Uitgevers Groepen. Coöp BUG is lid van de KVB.

 

KVB

Al in 1815 is de koepelorganisatie Koninklijke Vereniging van het

Boekenvak, KVB, opgericht onder de naam ‘Vereeniging ter bevordering

van de belangen des Boekhandels’. Haar kernmissie was

lange tijd de bestrijding van de illegale nadrukken, maar door de jaren

heen ontwikkelde de organisatie zich tot de hoeder van de vaste

boekenprijs. De KBb en de NUV (Nederlands Uitgeversverbond)

zijn de enige twee leden, die de vereniging als platform gebruiken

voor beleidsontwikkeling en overleg met de overheid. De KVB is

ook de bakermat geweest voor CB, het marktonderzoek in de branche

en de CPNB. Inmiddels zijn deze diensten verzelfstandigd.

 

KBb

De Koninklijke Boekverkopersbond, KBb, is in 1907 opgericht als

de Nederlandsche Debitantenbond. Zij behartigt de belangen van

de boekhandel in de verschillende gremia van de branche en is groot

voorstander van de vaste boekenprijs, die mede door haar tot stand

is gekomen. In 2007 kreeg ze bij haar honderdjarige bestaan het predicaat

‘Koninklijk’.

 

NUV

Het Nederlands Uitgeversverbond, NUV, is de brancheorganisatie

voor uitgevers in Nederland en behartigt de collectieve belangen van

uitgevers van boeken, kranten, tijdschriften en digitale informatie

op diverse gebieden. Zijn missie is het creëren van een zo gunstig

mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers in Nederland.

 

CPNB

Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, CPNB, (voorheen

Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek) is

opgericht in 1930. Dat jaar was er voor het eerst een Dag van het

Boek. Twee jaar later veranderde de dag in een week en zo is het gebleven:

de Boekenweek. Ruim vijftig jaar later, in 1983, werd CPNB

een stichting. Oprichters waren de Nederlandse Boekverkopersbond

NBb (inmiddels KBb) en de GAU, de Groep Algemene Uitgevers.

In 2001 zijn ook de openbare bibliotheken toegetreden.