Cart 0
Heel je Zelf

Heel je Zelf. Leer luisteren naar de taal van symptomen

Een integrale, Ayurvedische kijk op gezondheid, welzijn en geluk.

Heel je Zelf is geschreven door Dhroeh Nankoe en Janayitri Brahmanda. Dhroeh Nankoe is ervaren en kundig op het gebied van mantra’s, vedische teksten, yoga, meditatie en Sattvische voeding. Janayitri Brahmanda is therapeut en lifestyle coach met een innovatieve aanpak, gebaseerd op de klassieke kennis van yoga en gericht op body, mind en soul. Zij leren ons gezondheid en genezing van lichaam, geest en ziel vanuit een Ayurvedisch perspectief.

Dhroeh Nankoe en Janayitri Brahmanda

Heel je Zelf - Over het boek

Heb je hoofdpijn? Neem een pilletje en de pijn verdwijnt. Zo’n chemische remedie werkt sneller dan welke natuurlijke oplossing dan ook. Maar de dieperliggende oorzaak van de pijn, is deze nu ook verdwenen?

Heel je Zelf  leert hoe we de natuurlijke balans in het lichaam kunnen helpen herstellen. Het geeft geen onmiddellijke genezing, maar bewustwording die tot gezondheid leidt. Want bijvoorbeeld hoofdpijn, overgewicht, diabetes, motorische problemen: het zijn symptomen of ‘boodschappers’ van het onderbewustzijn, die ons via de logische taal van het lichaam iets duidelijk willen maken. Ons willen vertellen dat verandering noodzakelijk is.

‘Gezondheid: niet buiten jezelf zoeken, maar in je Zelf vinden. Op allerlei niveaus, daar gaat dit boek over.’
– Jette van der Meij (zangeres/actrice)

Heel je Zelf is geschreven vanuit het Ayurvedisch perspectief. Volgens dit perspectief zijn we een lichaam, geest en ziel in verbinding met onze omgeving. Niet alleen fysiek, maar ook energetisch. Onder meer relatieproblemen, ongezonde voeding en leefgewoontes kunnen de verbinding en balans verstoren. Zo ontstaan mentale en fysieke klachten. De remedie? Genezen op diepgaand niveau. Met lichaam, geest en ziel. En vol liefde. Want liefde brengt geluksgevoel en zet een positieve spiraal in. Leer luisteren naar de taal van symptomen. Leef in liefde. Leef gezond.

De auteurs

Dhroeh Nankoe is ervaren en kundig op het gebied van mantra’s, vedische teksten, yoga, meditatie en Sattvische voeding. Zijn lesmethodes inspireren kinderen en volwassenen zich te ontwikkelen op het gebied van muziek, persoonlijke groei en gezondheid.

Janayitri Brahmanda is therapeut en lifestyle coach met een innovatieve aanpak, gebaseerd op de klassieke kennis van yoga en gericht op body, mind en soul.

Heel je Zelf boekfragment

Water is helder en vogels laten zich horen. Zij en andere dieren voelen zich beter in een schone en stille omgeving. Op zeldzame plekken verschijnen roze dolfijnen en witte zwanen. Voor het eerst in tientallen jaren is de heilige rivier Ganges in India zo transparant als ook de hemel lange tijd niet is geweest. En wij? Wij krijgen tijd en innerlijke rust. Wij horen de vogels en ontdekken de natuur. Het virus reinigt onze geest van materialisme en egoïsme en de pandemie begint ons en de wereld te genezen. 

Hoezo dan, waren we ziek?

Ayur betekent ‘leven’ en veda is ‘kennis’. Het Vedisch perspectief – of de Ayurvedische kennis, wijsheid of wetenschap: hoe je het maar wilt noemen – gaat ervan uit dat alles met elkaar in verband staat. Oorzaak en gevolg zijn onafscheidelijk. Ze stelt dat we een lichaam, geest en ziel zijn in verbinding met de omgeving. Dat we een fysiek maar ook een energetisch wezen zijn, bij wie vaste stof, vloeistof en energie in samenwerking een balans vormen. Die natuurlijke balans kan door onnatuurlijke oorzaken verstoord raken, zoals vervuiling van de elementen, te veel straling van apparaten, ongezonde voeding of leefgewoontes. Deze oorzaken geven mentale en fysieke klachten die met elkaar in verbinding staan.

Water, voedsel, zonlicht: wij functioneren dankzij hun energie. Die energie is voor ons wat elektriciteit is voor een apparaat. En via onze eigen energie kan de levengevende of ‘hogere energie’ van buitenaf bij ons binnenkomen. Het is een open stelsel. We zijn dus niet zoals een apparaat via een snoer verbonden. De verbinding is eerder kwantummechanisch dan mechanisch: alles staat op het kleinste, niet-zintuigelijke niveau met elkaar in verband. 

Energie van buitenaf interacteert met energie van dezelfde frequentie binnen in ons. Dat kan de energievibratie van een smartphone zijn, maar het kunnen ook de trillíngen en emoties zijn van muziek, scheldwoorden, drilboren, sirenes, fluitende vogels, gedachten en lieve woorden. Al die energie-invloeden kunnen ons voeden, maar ze kunnen ook het evenwicht in ons verstoren. Gebeurt dit, dan dient er herstel te komen.

De allesdoordringende energie waarmee we in verbinding staan, heet prana: levenskracht. In de Ayurveda is dit levengevende zielsenergie van liefde en blijdschap. Het begrip en de betekenis van prana is niet alleen wetenschappelijk en ook niet puur spiritueel. Het is beide. Het begrip komt namelijk uit een tijd, vijfduizend jaar geleden, toen wetenschap, wijsheid en spiritualiteit één en dezelfde waren. Een tijd waarin een persoon werd gezien als lichaam, geest en ziel: meer dus dan een puur fysiek wezen alleen. Ayurveda maakt dan ook geen onderscheid tussen wetenschap en spiritualiteit. Omdat alles is verbonden zou dat ook niet kunnen, net zomin als het kwantummechanische en het niet-zintuiglijke van elkaar gescheiden kunnen worden. We zijn niet pure fysiologische wezens, net zomin als we pure spirituele wezens zijn. 

Mens en natuur zijn evenmin van elkaar gescheiden. Hoe kunnen wij immers leven en overleven zonder de natuur? Geen minuut kunnen we zonder haar lucht, geen dag zonder haar water en geen week zonder haar voeding. We hebben de natuur nodig en zouden met haar in harmonie moeten zijn. In de elementen zit prana: in het water dat we drinken, het voedsel dat we eten, de lucht die we inademen… Het is de prana die we nodig hebben om de energie in onze chakra’s of energiecentra gezond te houden en ons zo met levenskracht te vullen. 

De verbinding met de hogere, levengevende zielsenergie is er voortdurend. Het is niet iets wat je alleen maar in de kerk, moskee, synagoge of tempel aanspreekt en achterlaat zodra je de deur achter je dichtdoet. Het is constant in je leven. Onder meer in gebed en meditatie kun je het contact met die energie beter voelen. Iedereen zal dit wel eens in meer of mindere mate hebben meegemaakt: een gevoel van rust, geluk, vertrouwen, warmte… Dat gevoel komt op de momenten dat we ‘tussen onze gedachten zijn’, in verbinding met de Hogere Energie en de intuïtie. Momenten die voor veel mensen schaars zijn. Onze (monkey) minds of geesten zijn zo overvol van alle indrukken, activiteiten, trillingen en emoties dat we nauwelijks nog de rust hebben om tussen onze gedachten te komen.

In de verbinding met de Hogere Energie heeft iedereen volgens de Ayurveda zijn eigen belangrijke functie te vervullen: dharma. Leef je niet volgens dat dharma, dan heeft dat geen goede invloed op je karma – de gevolgen van je daden in dit en vorige levens – en moet je weer op het juiste pad gezet worden. Je raakt van het pad van de liefde (de Hogere Energie) af. Ook als het evenwicht in je verstoord raakt, als je mind niet tot rust komt, als door vervuild eten en drinken je chakra’s blokkeren, heeft dat geen goede invloed. Het contact met de Hogere Energie raakt verstoord. Prana stroomt niet meer. Je staat te ver van je ware zelf, van je ziel af. Minder van de Hogere Energie heeft toegang tot je lichaam, door een blokkade van de geest, de mind. Je wordt ziek en die ziekte is bedoeld om je wakker te schudden en de mind te openen. Je krijgt een signaal, een symptoom. 

De vervuiling van lucht, water, aarde, van de energie en van ons lichaam uit zich in een toename van ziektebeelden. Kanker beschouwen we al bijna als een natuurlijke ziekte die ons overkomt en bij het leven hoort. Net zoals obesitas en suikerziekte. En corona? Is deze pandemie een natuurlijke selectie, die vooral de zwakkeren treft? Of is ze een onnatuurlijke selectie als gevolg van overbevolking met dodelijke afloop bij onderliggende gezondheidsproblemen? Is de uitbraak van ziekte op mondiale schaal een signaal, een symptoom, om naar binnen te kijken en te reflecteren? Om erop te wijzen dat we de aarde vervuilen en uitputten? Dat we niet in balans leven met ons natuurlijke zelf en de natuur om ons heen? Als onder de corona-pandemie onze activiteiten afnemen en het materialisme een tik krijgt, dan begint de wereld onmiddellijk te helen. Dan zien we al snel minder vervuiling, minder sporen van vliegtuigen in de hemel en meer schoonheid om ons heen. Het zijn tekenen van balansherstel. Betekent het ook dat we als mensen anders moeten gaan leven? Bewuster gezond moeten zijn, ook in relatie tot onze planeet? Ons lichaam kan herstellen, de wereld toch ook? 

Elk symptoom is een boodschap van het onderbewustzijn via het lichaam naar de geest. Het onderbewustzijn is ook niet zomaar een deel van de hersenen dat je ontwikkelt tijdens je kindertijd. Het is je ziel en die ziel wil je via de logische taal van het lichaam iets duidelijk maken. Als je de energetische taal van  ziekte eenmaal begrijpt en accepteert, wordt het eenvoudig om oorzaken van ziekte te achterhalen.

Stel je hebt een leverprobleem, veroorzaakt door alcohol. Stop dan met alcohol drinken. Probleem opgelost. Ayurveda gaat iets verder. Je lever zuivert. Het signaal is daarom dat iemand van ‘iets’ gezuiverd moet worden. Van alcohol? Ja natuurlijk, maar waarom drinkt iemand die alcohol? Het onderliggende probleem is bijvoorbeeld boosheid. Die leidt via alcohol (of iets anders) tot het leverprobleem.

Heel je Zelf is geschreven vanuit het Ayurvedisch perspectief. Ayurvedische wijsheid of wetenschap beweert niet dat je allerlei ziektevormen kunt genezen met een bepaald kruid of dieet. Ze biedt geen corona-killer of cure for cancer. Ze leert ons gewoon hoe we de natuurlijke balans in ons lichaam kunnen helpen herstellen. 

Heb je hoofdpijn? Dan grijp je gemakkelijk naar een paracetamol. Chemische remedies werken immers sneller dan de natuurlijke. De Ayurvedische remedie? Rust nemen, mediteren, nadenken waar die hoofdpijn vandaan komt… Over het signaal dat ons lichaam ons wil geven. Dat is geen chemische symptoombestrijding, maar genezen op diepgaand niveau.

Bedenk hierbij dat het genezingsproces op drie vlakken zal plaatsvinden: het lichaam (met de gezonde leefstijl en goede gewoonten), de geest (met positieve gedachten, affirmaties en mantra’s) en de ziel (meer liefde genereren voor jezelf. Liefde alleen maar weggeven is uitputtend. De bron kan leegraken).

Liefde speelt een belangrijke rol. Op ieder gebied in het leven is liefde nodig om mens en omgeving te laten genezen. Want liefde brengt compassie en compassie brengt begrip. Begrip betekent dat je een ander mens in zijn waarde laat en dat deze hierdoor zichzelf kan zijn. En zo weer tot zijn ware kern kan komen: liefde. 

Ayurvedische genezing is een langdurig proces, waarbij je een symptoom signaleert, naar binnen keert en een lastig pad van zelfheling gaat volgen. Daar kan iedereen intuïtief zijn eigen manier in vinden. Want nogmaals: het antwoord is niet één medicijn, één therapie, één oplossing. Het gaat om genezen op diepgaand niveau; het proces aangaan van meer liefde genereren. Liefde brengt geluksgevoel en zet een positieve spiraal in. 

Heel je Zelf biedt geen kuur, maar bewustwording die tot gezondheid leidt. Die bewustwording en weg naar gezondheid begint bij jezelf. Met jezelf, alleen. Alleen? Nee, dat zeker niet. De Ayurvedische route is voor iedereen.

Dhroeh Nankoe & Janayitri Brahmanda