Modern Times? We moeten af van Taylor! 10 april 2018 – Posted in: Blog

Luiheid, is dat een goede eigenschap voor een baas of manager? Die vraag stelt financieel en economisch redacteur Peter de Waard zich in een van zijn columns in de Volkskrant. Aanleiding zijn de onlangs beoogde salarisverhoging van een (ING) topmanager en het recent verschenen boek ‘De luie manager’. Het antwoord?

We moeten in elk geval af van Taylor.

LTP Business Psychologists duikt in de geschiedenis van het Tayloriaanse denken en volgt de ontwikkeling naar Organisatie 3.0. Dit doet ze vanuit een hoofdstuk uit het boek Ik ben Erica: de psychologie van veranderkracht, geschreven door Jan Kwint (algemeen directeur van LTP Business Psychologists) en Marian de Joode (Innovatiemanager). Ter opfrissing: Frederick Taylor (1856-1915) was werktuigbouwkundig ingenieur. Hij stelde een systematische, coherente aanpak voor om fabrieken te organiseren. De werknemers kregen afgebakende, geïsoleerde taken. De manager richtte zich op de planning, de coördinatie en de resultaten.

Organisaties, en onze manier van denken over organisaties, zijn nog altijd vaak Taylor-made. Het Taylor-denken is ruim een eeuw oud, maar nog steeds herkenbaar en gangbaar. Hij die de meeste macht heeft, vertelt degenen met de minste macht wat te doen. De communicatie is eenrichtingsverkeer, van zender naar ontvanger. We noemen het Organisatie 1.0. en in veel gevallen is deze inmiddels hopeloos verouderd.

Organisatie 2.0 is er ook. Net als de 1.0-versie heeft deze een zender/ontvanger-model, maar dan interactief. Die mogelijkheid tot reageren wordt echter gezien als noodzaak, niet als voorwaarde. Want zonder reactiemogelijkheid ontstaat er weerstand, demotivatie en gebrek aan draagvlak. Van werkelijk voortdurend interactief contact is echter geen sprake.

Organisatie 3.0 is heel andere koek dan haar voorgaande versies. Ze heeft namelijk geen zender/ontvanger-model, maar gaat uit van connectiviteit. Co-creatie, creativiteit, dialoog en partnership zijn het uitgangspunt. Team-, keten- en netwerksamenwerking vormen de structuur.

Voor de meeste millennials is het misschien geen probleem een business unit of Organisatie 3.0 te vormen. Maar hoe zit het in die nieuwe agile wereld vol zelfsturende teams en persoonlijke ontwikkeling met de menselijke behoefte aan orde en duidelijkheid? Aan het verlangen naar hiërarchische rust en gehoorzaamheid aan autoriteit? Hoe kan iemand die de baas wil zijn, een meedenkende coach worden? En hoe kan iemand die graag duidelijkheid en leiding krijgt, onder gelijkgestemden functioneren?

Het hele artikel of hoofdstuk mag ik natuurlijk niet zomaar weggeven (‘spoilers’, aldus Doctor Who). Je kunt het wel lezen op LTP Science. Wil je meer weten over de psychologie van veranderkracht? Dan vind je hier een preview van Ik ben Erica.